Bibliografia

Adnotowana bibliografia z "Pamiętnika PTT"

Wykaz publikacji za Elżbieta Cholewa Adnotowana Bibliografia
Pamiętników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego   Tom 1-20  (1992-2011)
Kraków 2013 PTT                   
 
Dorobek Antoniny Sebesty
 
Artykuły:
1.       Sebesta Antonina, Wuj w stylu Indiany Jonesa, Pamiętnik PTT, wyd. Lewiatan, Kraków,     1993, t. 2, s. 294-296
2.       Sebesta Antonina, "Człowiek nad przyrodą" czyli historia lubi się powtarzać, Pamiętnik PTT, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków, 1994, t. 3, s. 295-296
Sebesta Antonina, Boczkowska Ewa, Refleksje pedagogów. Dyskusja, Pamiętnik PTT, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków, 1994, t. 3, s. 297-299
Sebesta Antonina, "Pon Majór",  Pamiętnik PTT, wyd. Platan, Kraków, 1996, t. 5, s. 293-295
Sebesta Antonina, Góry i my, Pamiętnik PTT, wyd. Platan, Kraków, 1996 ,t. 5, s. 337-339
6.       Sebesta Antonina, Ciemne Smreczyny jako inspiracja literatury, Pamiętnik PTT, wyd. PiT,   Kraków, 1999, t. 8,  s. 196-200
Sebesta Antonina, Wspomnienie o Jerzym Harasymowiczu (24.7.1933-21.8.1999), Pamiętnik PTT, wyd. PiT, Kraków, 1999,  t. 8,  s. 201-202
Sebesta Antonina, Mapa Tatr rysowana wierszami Kazimierza Tetmajera (w 60 rocznicę śmierci), Pamiętnik PTT, wyd. PiT, Kraków, 2000,  t. 9, s. 117-122
Sebesta Antonina, Góry wolności – fenomen Bieszczadów, Pamiętnik PTT, wyd. PiT, Kraków, 2001, t. 10, s. 121-125
10.    Sebesta Antonina, Tadeusz Staich (1913-1987) "Pedagog w terenie", Pamiętnik PTT, wyd. PiT, Kraków, 2003, t. 12, s. 210-213
11.    Sebesta Antonina, Uwagi o "ludziach gór", Pamiętnik PTT, wyd. Towarzystwo Słowaków w          Polsce,  Kraków, 2005, t. 14, s. 71-74
Sebesta Antonina, Odpowiedzialność jako podstawowa wartość etyki działających
w górach, Pamiętnik PTT, wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2006-2007, t. 15-16, s. 9-20
Sebesta Antonina, Wola mocy po tatrzańsku, Pamiętnik PTT, wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2009,  t. 18, s. 14-24
Sebesta Antonina, Zielone manowce, Pamiętnik PTT, wyd. Towarzystwo Słowaków w
 Polsce, Kraków, 2010, t. 19, s. 139-142
Sebesta Antonina, Jan Gwalbert Pawlikowski jako polski prekursor etoetyki. Pamiętnik PTT, 2011, wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2011, t. 20, s. 71-78.
Wiersze:
1. Sebesta Antonina, Beskidzkie impresje, Pamiętnik PTT, 2011, t. 20, s. 324
2. Sebesta Antonina, Biografia, Pamiętnik PTT, 2011, t. 20, s. 310
3. Sebesta Antonina, Huculszczyzna, Pamiętnik PTT, 2011, t. 20, s. 232
 
Recenzje:
 
1. b.a., Poezja gór, Kraków 1996, Wyd. Oficyna Podhalańska, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 331
2. Baścik Maria (red.), Dolina Kościeliska. Śladami badaczy  artystów i wędrowców, Zakopane 2001, Wyd. TPN, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania , t. 10,
s. 430
3. Borucki Tomasz, Prawda w sporze o Tatry, Bystra k. Bielska-Białej 2004, Wyd. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 12,
s. 335-336 Ryc.: 1.
4. Bukowski Kazimierz, ks., Jan Paweł II na Podhalu. 20 lat Pontyfikatu, Ludźmierz 1998, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 7, s. 310
5. Czerwińska Anna, GórFanka. Na szczytach Himalajów, Warszawa 2008, Wyd. Annapurna, [rec.] Sebesta Antonina, GórFanka, [w:] Recenzje, omówienia, noty... Polecamy do czytania, t. 17, s. 347-348
6. Dabertowa Eugenia R., Byrcyn – Strażnik Tatr, Warszawa 2002, Wyd. Multico,
[rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 10, s. 425-426 Ryc.: 1.
7. Dyląg Dariusz, Gorgany, Pruszków 2008, Wyd. Rewasz, [rec.] Sebesta Antonina, W krainie Gorganów, [w:] Recenzje, omówienia, noty... Polecamy do czytania, t. 17, s. 349-350 Ryc.: 1.
8. Dyląg Dariusz, Sadowski Piotr, Beskid Myślenicki, Pruszków 2005, Wyd. Rewasz,
[rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 13, s. 388
9. Faron Bolesław, Władysław Orkan, Kraków 2004, Wyd. Edukacyjne, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Recenzje, omówienia, noty... Polecamy do czytania, t. 14, s. 318-319
10. Godawa Marcin, ks., Coś widział potok..., Pcim 2001, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t.,
[w:] Polecamy do czytania, t. 10, s. 431
11. Goetel Ferdynand, Tatry, Łomianki 2009, Wyd. LTW, [rec.:] Sebesta Antonina, Klasyka tatrzańska, [w:] Recenzje, omówienia, noty..., t. 19, s. 331-332 Ryc.: 1.
12. Godawa Marcin, ks., Coś widział potok..., Pcim 2001, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t.,
[w:] Polecamy do czytania, t. 10, s. 431
13. Goetel Ferdynand, Tatry, Łomianki 2009, Wyd. LTW, [rec.:] Sebesta Antonina, Klasyka tatrzańska, [w:] Recenzje, omówienia, noty..., t. 19, s. 331-332 Ryc.: 1.
14. Harasymowicz Jerzy, Bieszczady, wyd. BOSZ, Olszanica 2003, [rec. b. t.] Sebesta Antonina, t. 11, s. 452-453
15. Jagiełło Michał, Trójkątna turnia, Warszawa 1996, Wyd. Iskry, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 332
    16. Jakubowski Ryszard (red.), Beadeker Tatrzański, Warszawa 2000, Wyd. Naukowe PWN,
      [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 9, s. 332 Ryc.: 1.
17. Janicka-Krzywda Urszula, Łajczak Adam, Babiogórskie ścieżki, Poznań 1995,
Wyd. Colgraf-Press, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 5, s. 414
18. Jawor Stanisław, Biela Emil, Ziemia Myślenicka wielką jest artystką, Myślenice 2009,
Wyd. [rec.:] Sebesta Antonina, Piękno myślenickiej krainy, [w:] Recenzje, omówienia, noty..., t. 18, s. 356 Fot.: 9 (na barwnych kartach), ryc.: 1.
19. Kuczok Wojciech, Spiski. Przygody tatrzańskie, Warszawa 2010, t. 19, s. 332-333, [rec.:] Sebesta Antonina, Górskie przygody, [w:] Recenzje, omówienia, noty..., t. 19, s. 332-333 Ryc.: 1.
20. Kollàr Daniel, Lacika Jàn, Malarz Roman, Tatry Słowacko-Polskie. Seria: Regiony
bez granic, Vyd. Dajama, Bratislava 1998, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy
do czytania, t. 7, s. 311
21. Ładygin Zbigniew (red.), Ostrowski Maciej, ks. (wyb.), W stulecie Orlej Perci - materiały
z XIII Seminarium "Sacrum i przyroda", Zakopane 2005, Wyd. TPN, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t.,  [w:] Recenzje, omówienia, noty... Polecamy do czytania, t. 14, s. 318
22. Machnik Andrzej, Dwa światy, Kraków 1995, Wyd. PiT, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t.,
[w:] Polecamy do czytania, t. 5, s. 415-416
23. Marsjani Marco, Himalaje, Warszawa 1996, Wyd. Wiedza i Życie, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 332
24. Matuszczyk Andrzej, Własiuk Urszula J., Pilnujcie mi tych szlaków, [Kraków] 2002, Wyd. Foto Ula, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 11, s. 451-452 Ryc.: 1.
25. McDonald Bernadette, Ucieczka na szczyt, Warszawa 2012, Wyd. Agora, [rec.:] Sebesta Antonina, Himalaje po polsku, [w:] Recenzje, t. 20 s. 332-333 Ryc.: 1.
26. Mikucki Krzysztof (oprac.), Mądrość gór, Kraków 2005, Wyd. WAM, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 13, s. 387-388
27. Mirek Zbigniew (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków - Zakopane 1996, Wyd. TPN, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 330-331
28. Pinkosz Katarzyna, Żelechowski Łukasz, O dwóch takich... Teraz Andy, Warszawa 2011, Wyd. Demart, [rec.:] Sebesta Antonina, Wyprawa po nadzieję, [w:] Recenzje, t. 20 s. 334-335 Ryc.: 1.
29. Rébuffat Gaston, Gwiazdy i burze. Wyd. 2 [Londyn, Kraków 1994], [rec.:] Sebesta Antonina, Wznowienia klasyki alpinistycznej, [w:] Polecamy do czytania, t. 5, s. 416
30. Stępień Henryka, Mariusz Zaruski – opwieść biograficzna, Warszawa 1997, Wyd. Greg, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 331
31. Ślusarczyk Janusz M., Problematyka naukowa i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950, Nowy Targ 2008, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, [rec.:] Sebesta Antonina, Naukowe przekazanie dorobku, [w:] Recenzje, omówienia, noty..., t. 18, s. 355
32. Terray Lionel, Niepotrzebne zwycięstwa [od Alp do Annapurny, Londyn, Kraków 1994], [rec.:] Sebesta Antonina, Wznowienia klasyki alpinistycznej, [w:] Polecamy do czytania, t. 5, s. 416
33. Tertelis Maciej, Podręcznk turystyki górskiej. Lato, Warszawa 1999, Wyd. PELTA,
[rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 8, s. 397
34. Więckowski Marek, Tragedie górskie, Inowrocław 1998, Wyd. ABC, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 8, s. 397-398
35. Woźniak Jerzy Lucjan, W Tatrach, Sosnowiec 2001, Wyd. "Respekt", [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 10, s. 431
36. Wójcik Wiesław A. (red.), Dom pod Jedlami i Jego twórca, Kraków 1997, Wyd. Znak, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 6, s. 331
37. Wójcik Wiesław Aleksander, W kręgu Tatr, Zakopane 2008, Wyd. TPN, [rec.] Sebesta Antonina, Tatrzański krąg, [w:] Recenzje, omówienia, noty... Polecamy do czytania, t. 17,
s. 348-349 Ryc.: 1.
38. Zięba Filip, Zwijacz Kozica Tomasz, On, czyli prawie wszystko o tatrzańskim niedźwiedziu, Zakopane 2005, Wyd. TPN, [rec.:] Sebesta Antonina, b.t., [w:] Polecamy do czytania, t. 13, 387 Ryc.: 1.
 
Indeks nazw osobowych (s.143)
Sebesta Antonina 193, 194, 364, 365, 366, 367, 368, 416, 454, 613, 614, 793, 795, 800, 800, 801, 806, 807, 812, 813, 815, 818, 822, 824, 825, 826, 828, 834, 846, 847, 860, 863, 864, 868, 869, 891, 905, 909, 910, 911, 913, 914, 916, 918, 920, 922, 926, 931, 933, 935, 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2018 Antonina Sebestowa, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 12957
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem